EN CZ

Hudební skladatelka

SylvieBodorová

Works

«

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Titul CZ Legenda o Kateřině z Redernu, libreto Sylvie Bodorová
Titul EN The Legend of Catherine of Redern
Podtitul CZ baletní opera o dvou aktech
Kategorie CZ Opera
Kategorie EN Opera
Části (věty) 1. jednání, 2. jednání
Durata 130 minut
Obsazení vokálních rolí Kateřina - soprán, Kryštof, syn Kateřiny - tenor, Martin Nussler, duchovní - baryton, Albrecht Valdštejna - baryton, Bernard Fuess, vychovatel - bas, Jan Phillipi - baryton, Rudolf II - tenor,
Objednáno ředitelem Divadla Františka Xavera Šaldy v Liberci Martinem Otavou
Poznámka

I. jednání: 1. scéna Předtucha, 2. scéna Panychida, 3 scéna Inaugurace, 4. scéna Velkovaradínský svátek vítězství, 5. scéna Začátek sporu, 6. scéna Čas hvězd a mandragory, 2. jednání: 7. scéna Nástrahy, 8. scéna Vyostření sporu s Frýdlantskými, 9. scéna Mater dolorosa, 10. scéna Apokalypsa - hrůzný sen Kateřiny, 11. scéna Prozření, 12. scéna Návrat ztraceného syna

Synopse opery:

Děj opery začíná předtuchou Kateřiny a obrazem pohřebního obřadu jejího zesnulého manžela Melchiora z Redernu (zde s využitím autentických citátů ze smuteční řeči Martina Nusslera). Kateřina je zoufalá nejen ze smrti manžela, ale i z rozsáhlého zadlužení celého panství. Měšťané se však zavazují k finanční pomoci, za což získávají některá privilegia. Při konání velké slavnosti na památku vítězství nad Turky se však Kateřina dozvídá, že stejní měšťané ji podvádějí a obchodně poškozují. Na slavnosti se rovněž poprvé setkává s Albrechtem z Valdštejna a zdvořile odmítá jeho nabídku k tanci. Do této vzrušené nálady přichází syn Kateřiny Kryštof s radostnou zprávou o svém pozvání na dvůr Rudolfa II. a prosí matku, aby ho do Prahy provázela. Na barvitém a fantasmagorickém dvoře Rudolfa II. plném alchymistů, umělců, velkých osobností a ještě větších podvodníků se Kryštof i hraběnka Kateřina znovu setkávají s Albrechtem z Valdštejna, který se opět uchází o její přízeň. Nenachází však u ní odezvu a tentokrát je s výsměchem odmítnut. V druhém dějství se syn Kryštof vrací z kavalírské cesty a opět potkává Albrechta z Valdštejna, který mu vysvětluje principy „měnící se doby“ a vyzývá ho, aby konvertoval ke katolické víře a opustil luteránskou víru své rodiny. Kryštof se sice matky zastává, ale nakonec se v něm začne objevovat skrytá pochybnost, zda cesta a víra jeho matky jsou správné a dobově výhodné. Tato pochybnost ještě zesílí, když se Kateřina dostává do dalšího ostrého sporu s měšťany a nechává pro nesplnění svého příkazu donést všechna původní privilegia na zámek a vůdce odporu uvěznit. Jeden z nich dokonce ve vězení umírá. Kateřina vykazuje svého správce Martina Nusslera, který ji ostrý postup vyčítá, a po vzrušené debatě se synem, který ji začne napadat za věznění měšťanů i za její luteránskou víru, zůstává sama a opuštěná. Následuje její sen s citacemi z bible evokující a předjímající hrůzy násilného exodu nekatolíků a třicetileté války. V závěru opery zjišťuje Kryštof, že Valdštejn je konjunkturální a nelítostně pragmatický typ pozdně renesančního kondotiera, který se snaží získat rodový majetek Redernů. Kryštof se dostává s Valdštejnem do vyostřeného konfliktu a definitivně odmítá zradit víru svých předků. Po této scéně zaznívá citace dvou dobových dokumentů podepsaných Ferdinandem II. – Obnovené zřízení zemské a Rekatolizační patent z roku 1627. V poslední scéně se Kryštof vrací ke své matce a prosí o odpuštění, Kateřina je sice jako matka šťastná, že ji ani svou víru nezradil, ale zároveň jej a další nekatolíky vyprovází na nucené cestě do exilu.

PŮVOD
Místo kompozice Zbiroh
Rok dokončení 2014
Započetí kompozice 2012
Dokončení kompozice 2014
Poslední úprava 2014
PREMIÉRA
Interpret Lívia Venosová, Lucie Kašpárková, Michal Bragagnolo, Jiří Kubík, Luboš Skala, Milan Hodný, Pavel Vančura, Anatolij Orel, Jiří David,dirigent Marek Štilec
Datum premiéry 19. a 27. prosince 2014
Místo premiéry Liberec
Ansámbl orchestr, sbor a balet DFXŠ v Liberci
ULOŽENÍ AUTOGRAFU
Instituce autorka
VYDÁNÍ
INFORMACE

 

OBJEDNÁVKA NOT
*Jméno a příjmení:
Adresa:
Město:
PSČ:
Kontaktní telefon:
* Required field