EN CZ

Hudební skladatelka

SylvieBodorová

Umění fugy - Sylvie Bodorová

Skladba Sylvie Bodorové nese charakteristické prvky jejích výrazových znaků (rytmickou zpěvnost, tektonickou originalitu a intelektuální zakotvení) a v třívěté koncepci staví do zvukové kontrapozice harfu a smyčcové nástroje. V interpretaci vynikající harfenistky a skvělých kvartetistů vybízí skladba k opakovanému poslechu. Umění fugy je dílem natolik známým, že každé její, byť částečné uvedení je svátkem. Jestliže jeho část upravila právě Sylvie Bodorová - dva kánony, tři fugy, přidala vlastní zpracování protestantského chorálu Wenn wir in höchsten Noten sein, zkomponovala úvodní Preludium a střední Interludium - vznikla tím transkripce pro devět nástrojů. V osmi částech nově vzniklé skladby pod známým názvem tedy Bodorová využívá jak původního Bachova zápisu, který vepsala osmi nástrojům, tak svým tvůrčím způsobem vytváří nad citací Bachových fug svou verzi, promlouvající navíc v Preludiu a Interludiu soudobým hudebním jazykem. Tyto části sice jasně kontrastují s Bachem, přesto v cítěné propojenosti korespondují s řádem, v Bachově myšlení hluboce zakotveném. Působivá skladba se vyznačovala plně zaujatým profesionálním výkonem obou kvartetních souborů a Kateřiny Englichové.