EN CZ

Hudební skladatelka

SylvieBodorová

Legenda o Kateřině z Redernu

Kategorie: Kritiky, vydáno: 09. 02. 2015, Sdílet na Facebook

Legenda o Kateřině z Redernu - únor 2015

Kromě zmíněných sólistů a sboru si zaslouží pochvalu za svůj výkon celý orchestr. Velmi náročnou symfonizující partituru, která místy dosahovala až na samotnou hranici zvyklostí operního repertoáru a obvyklých orchestrálních partů zvládl orchestr s drobnými výjimkami (part trubek v intonacích fanfár a další detaily) poměrně dobře. Jistě to bylo i zásluhou pečlivé přípravy, práce i zaujetí a schopnosti vytvořit rozsáhlý tektonický oblouk hudebně dramatického žánru mladého dirigenta Marka Štilce. Jeho zásluhou mělo celé představení nejen velké napětí a účinně vystavěné gradace, ale zejména velmi pestrou tvář se všemi dynamickými, melodickými, témbrovými a metrorytmickými kontrasty.
Cesty žánru, který se zrodil po roce 1600 v evropské kultuře a prožíval své vrcholy v 18. a 19. století, možná nebudou takové, jak to odpovídá dosavadním vžitým představám. Recept na řešení nemůže mít, nemá a nikdy nebude mít jedinou podobu. Baletní opera Sylvie Bodorové představuje odvážný, posluchačsky atraktivní (nebývá zvykem, aby druhá premiéra soudobého díla byla zcela vyprodána a měla tak upřímný až nadšený divácký ohlas) a originálně svébytný krok do světa hudebně dramatických děl našeho století. Účinnost je dána především divácky důležitou srozumitelností libreta pracujícího s hutnou zkratkou, kombinací více žánrů – zejména zpěvu, baletu a mluveného slova, moderním, vyhraněným hudebním jazykem a samozřejmě i samotným námětem, který ukazuje konflikt archetypálního vzorce – spor matky a syna na pozadí doby, v níž dochází k duchovnímu i fyzickému násilí se všemi atributy, které toto potlačování víry (nebo v jakési nadčasové aktualizaci: svobody projevu a svobody vůbec) přináší.

Hana Jarolímková, Hudební rozhledy 2 / 2015

http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&id_clanku=2887

Kategorie: Kritiky, vydáno: 09. 02. 2015, Sdílet na Facebook