EN CZ

Hudební skladatelka

SylvieBodorová

Works for Violin and Piano - by New Czech Composers

Works for Violin and Piano - by New Czech Composers

Jiří Gemrot
Sylvie Bodorová - Concerto dei fiori per violino e pianoforte
Miroslav Kubička
Petr Janda

Silvie Hessová – violin
Daniel Wiesner - piano

 

2006 CUBE BOHEMIA