EN CZ

Hudební skladatelka

SylvieBodorová

Protokol XX

Protokol XX

S. Bodorová - Pontem Video
- Planctus
- Dignitas Homini
- Ventimiglia
- Concerto dei Fiori

V. Heřmanová, J. Pěruška, Prague Symphonic Orchestra - J. Bělohlávek,
Stamic Quartet, M. Kejmar, P. Holub, I. Hoznedr, M. Kejmar jr., D. Řehoř,
P. Skala - A. L. Barber, V. Hudeček, Prague Chambre Philharmonic
Orchestra - Ch. Zimmerman

 

Pantom1997